Course curriculum

 • 1

  Xây dựng thương hiệu cá nhân trên internet

  • Bài 1: Cách ghi chép học bài hiệu quả

  • Bài 2: Nghiên cứu thị trường

  • Bài tập xác định mục tiêu

  • Bài 3: Tạo nội dung cho thị trường

  • Bài 4: Kịch bản video hấp dẫn thị trường mục tiêu

  • Bài 5: Một vài kịch bản video mẫu

  • Bài 6: Chữa bài kịch bản video

  • Bài 7: Các bước thực hành quay video

  • Bài 8: Học viên thực hành quay video

  • Bài 9: Chữa bài quay video

  • Bài 10: Cách tăng follow fanpage P1

  • Bài 11: Cách tăng follow fanpage P2

  • Bài 12: Cách tìm nội dung cho fanpage

  • Bài 13: Demo cửa hàng bánh mỳ

  • Bài 14: Cách tạo đội nhóm phát triển

  • Bài 15: Cách chạy quảng cáo hiệu quả

  • Bài 16: Nội dung tăng tương tác P1

  • Bài 17: Nội dung tăng tương tác P2

  • Bài 18: Tổng kết bài học và việc cần làm