Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Giới thiệu chung

  • Tham gia nhóm hỗ trợ học tập

  • Cách ghi chép bài hiệu quả - Hãy thực hành ngay

  • Mẫu sổ ghi chép

 • 2

  Phần 2: Tư duy trong đàm phán

  • Bài 1: Giới thiệu chung

  • Bài 2: Tại sao bạn phải học đàm phán

  • Bài 3: Chiến thắng trong đàm phán

  • Bài 4: Những yếu tố ảnh hưởng khi đàm phán

 • 3

  Phần 3: Những tuyệt chiêu đàm phán

  • Bài 5: Chiến lược: hỏi

  • Bài 6: Tìm kiếm sự tương đồng

  • Bài 7: Chiến lược: Tạo ra lý do

  • Bài 8: Quyết tâm không làm người đi đầu

  • Bài 9: Kết thúc trong tâm trí

  • Bài 10: Tạo cạnh tranh

  • Bài 11: Tỏ ra ngờ nghệch

  • Bài 12: Luôn có Phương Án B

  • Bài 13: Tung hứng

  • Bài 14: Môi trường hợp tác

  • Bài 15: Đàm phán tổng thể

  • Bài 16: Người thứ 3

  • Bài 17: Sử dụng in ấn

  • Bài 18: Kẻ xấu người tốt

  • Bài 19: Sẵn sàng từ bỏ

  • Bài 20: Tạo mới không chia

 • 4

  Phần 4: Những vũ khí trong đàm phán

  • Bài 21: Tử huyệt cảm xúc

  • Bài 22: Phụ kiện

  • Bài 23: Trang phục

  • Bài 24: Điện thoại

  • Bài 25: Tiền mặt và thẻ tín dụng

  • Bài 26: Sự tử tế

  • Bài 27: Bảo hành

  • Bài 28: Phong thủy

  • Bài 29: Phương tiện

  • Bài 30: Địa điểm

  • Bài 31: Tổng kết

  • Bài 32: Bài kiểm tra trắc nghiệm