Nội dung khóa học

 • 2

  Phần 2: Tam giác thành công

  • Bài 3: Nghệ thuật chinh phục mục tiêu và ăn mừng

  • Bài 4: Phân biệt triệu chứng và nguyên nhân trong kinh doanh

  • Bài 5: Chế ngự hay để nỗi sợ điều khiển

  • Bài 6: Bài học sau thất bại

  • Bài 7: Thà đứng bét nhóm đầu còn hơn dẫn đầu nhóm sau

  • Bài 8: Nghi thức

  • Bài 9: Phân tích case study và logical levers

   Xem trước miễn phí
  • Bài 10: Life long learning

  • Bài 11: Peer groups

 • 3

  Phần 3: Để thành công trong doanh nghiệp

  • Bài 12: Tam giác thành công trong doanh nghiệp

  • Bài 13: Sông Nin và biển chết

  • Bài 14: Những gì đưa bạn đến A thì không thể đưa bạn đến B

  • Bài 15: Xác định thị trường mục tiêu

  • Bài 16: Danh sách khách hàng tiềm năng

  • Bài 17: Nhóm mua hàng

  • Bài 18: Nhóm khách hàng

  • Bài 19: Nhóm thành viên

  • Bài 20: Nhóm ủng hộ & Raving fan

  • Bài 21: Tôi và khách hàng là mối quan hệ 3 chiều

  • Bài 25: Mô hình Canvas

  • Bài 26: Thay đổi và làm chủ cuộc sống

  • Bài 27: Sản phẩm của tôi là tuyệt vời

 • 4

  Phần 4: Để thành công trong kinh doanh

  • Bài 22: Từ bỏ doanh nghiệp của mình

  • Bài 23: Need & Want

  • Bài 24: Công thức gia tăng doanh thu

 • 5

  Phần 5: Bussiness model

  • Bài 25: Mô hình Canvas

  • Bài 26: Thay đổi và làm chủ cuộc sống

  • Bài 27: Sản phẩm của tôi là tuyệt vời

  • Bài 28: Thang và phễu

  • Bài 29: LVC - Sản phẩm miễn phí

  • Bài 30: LVC - Con cá và lưỡi câu

  • Bài 31: Chiến lược tăng LVC

  • Bài 32: Quảng cáo dựa trên cốt lõi sản phẩm

 • 6

  Phần 6: Bí quyết để Kinh doanh đột phá

  • Bài 33: Bài tập - Trả lời các câu hỏi

  • Bài 34: Cột chống & Chiến lược 10x10

  • Bài 35: Chiến lược đua xe đạp nước rút

  • Bài 36: 3 Nhóm người trong doanh nghiệp

  • Bài 37: Bài tập

  • Bài 38: Hệ thống Marketing Online

  • Bài 39: Phễu & Nguyên lý hoạt động của Email Marketing

  • Bài 40: Hỏi - Đáp

  • Bài 41: Trở thành người ai cũng muốn làm việc cùng

  • Bài 42: Vòng lặp 8 Module trong kinh doanh

  • Bài 43: Công thức của sự thay đổi

  • Bài 44: Phương pháp RPM