Nội dung khóa học

 • 1

  Chào mừng

  • Thư chào mừng bạn đến với lớp Học Bán Hàng

  • Video Chào mừng bạn đến với lớp Học Bán Hàng

  • Các bước chuẩn bị học tập hiệu quả

  • Đây là bí mật thành công của Phạm Thành Long: Phương pháp học tập hiệu quả SHU HA RI

  • Hướng dẫn ghi chép hiệu quả

 • 2

  Các bài học quan trọng về bán hàng

  • Bài 1: Kỹ năng tạo danh sách khách hàng

  • Bài 2: Muốn bán hàng thành công phải biết chăm sóc khách hàng bằng tình yêu

  • Bài 3: Kỹ Năng Bán Hàng Đỉnh Cao Thời Cách Ly Xã Hội

  • Bài 4: Chiến lược bán hàng giá cao

  • Bài 5: Khởi Nghiệp - Làm Thế Nào Bán Hàng Được Nhiều Hơn

  • Bài 6: Bán Hàng Online: 8+2 Bước Để Bán Bất Cứ Thứ Gì Cho Bất Cứ Ai

  • Bài 7: Nghệ thuật bán hàng - 7 bước kế chuyện bán bất cứ thứ gì

  • Bài 8: 5 cách xử lý sự từ chối tuyệt đỉnh trong bán hàng

  • Bài 9: 13 bước viết bài bán hàng trên Facebook hiệu quả

  • Bài 10: 8 bước xây dựng hệ thống bán hàng đỉnh cao có thể bán bất cứ thứ gì

  • Khoá học Bán Hàng Để Thành Công Online dành cho bạn

 • 3

  Phát triển bản thân

  • Phát triển bản thân để kinh doanh thành công

  • 3 bước phát triển bản thân để làm chủ cuộc đời dễ dàng

  • Chiến thắng con quỷ bên trong bạn để thành công trong kinh doanh

  • Phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh

 • 4

  Tăng sự tự tin bằng mở rộng năng lực bản thân

  • 1. Tại sao bạn chưa bán được hàng?

  • Bài tập phải làm

  • 2. Bài tập ghi âm giọng nói của bạn hàng ngày

  • 3. Tập trung vào điểm mạnh của bản thân

  • Bài tập phải làm: tập trung điểm mạnh

  • 4. Bài tập tập đọc hàng ngày

  • 5. Thực hành bài tập Nói

  • 6. Tổng kết

  • Bài tập phải làm