Course curriculum

 • 1

  Hướng dẫn học tập

  • Tham gia nhóm hỗ trợ học tập

  • Nội quy lớp học

  • Cách ghi chép bài hiệu quả - Hãy thực hành ngay

  • Mẫu sổ ghi chép

 • 2

  Chương 1: Tổng quan Email Marketing

  • 1.1 Phân biệt Email và Gmail

  • 1.2 Spam là gì, tại sao ta cần tránh

  • 1.3 Chiến lược cơ bản của Email Marketing

  • 1.4 Mô hình kinh doanh miễn phí

  • 1.5 Thị trường Lạnh - Ấm - Nóng

  • 1.6 Email Marketing là gì

  • 1.7 Cấu trúc Email Marketing

  • 1.8 Spa áp dụng Email Marketing như thế nào

  • 1.9 Kinh doanh Ô tô dùng Email Marketing như thế nào

  • 1.10 Camping áp dụng Email Marketing như thế nào

  • 1.11 Hỏi đáp

  • 1.12 Bài tập về nhà

 • 3

  Chương 2: Thực hành công cụ Email Marketing

  • 2.1 Các bước làm Email Marketing

  • 2.2 Ví dụ về Email Marketing

  • 2.3 Kinh doanh online nhất định phải có hệ thống Email Marketing

  • 2.4 Tại sao cần sử dụng Email Marketing

  • 2.5 Đăng ký Tài Khoản Getresponse

  • 2.6 Tạo danh sách

  • 2.7 Tạo chuỗi Email

  • 2.8 Tạo landing page

 • 4

  Chương 3: Cấu trúc Email Marketing

  • 3.1 Hệ thống Email Marketing

  • 3.2 Cấu trúc Email bán hàng 1

  • 3.3 Cấu trúc Email bán hàng 2

  • 3.4 Thiết kế cấu trúc Email bán hàng

  • 3.5 Cấu trúc email bán bất cứ sản phẩm nào

  • 3.6 Thư bán hàng của Phạm Thành Long

  • 3.7 Bài tập phải làm

 • 5

  Chương 4: Làm quen các khái niệm trong Email Marketing

  • 4.1 Ôn tập buổi 1, 2

  • 4.2 Cơ bản về Email Marketing

  • 4.3 Campaign Email Marketing là gì

  • 4.4 Thư phản hồi tự động (Autoresponder)

  • 4.5 Thư tin tức (Newsleter)

  • 4.6 Khái niệm Opt-in, Double Opt-in

  • 4.7 7 Cấp độ xây dựng Raving Fan

  • 4.8 Chuỗi email gia tăng giá trị

  • 4.9 Lập kế hoạch Email

  • 4.10 Kế hoạch viết Email

  • 4.11 Suy nghĩ thấu đáo

  • 4.12 Các loại email

  • 4.13 Thư trả lời tự động

  • 4.14 Các loại email phần 2

  • 4.15 Bài tập về nhà

  • 4.16 Hỏi đáp

 • 6

  Chương 5: Hệ thống Email Automation

  • 5.1 Ôn tập

  • 5.2 Hệ thống Email Automation

  • 5.3 Cách viết thư đơn giản mà hiệu quả của Phạm Thành Long

  • 5.4 Thư bán hàng Promotion

  • 5.5 Chia sẻ sau bài học

  • 5.6 Bức thư của Phạm Thành Long

  • 5.7 Kịch bản bán hàng

  • 5.8 Viết email theo phương pháp Swipe

  • 5.9 Cấu trúc mẫu hệ thống Email Markeing 4 usd

  • 5.10 Học viên chia sẻ bài học

 • 7

  Chương 6: Nội dung Landingpage

  • 6.1 Landingpage đầu tiên của Phạm Thành Long đơn giản hiệu quả cao

  • 6.2 Các nhóm độc giả

  • 6.3 Cách đặt tiêu đề độc đáo

  • 6.4 Cách đặt tiêu đề có giá trị cao

  • 6.5 Các loại quà tặng miễn phí giá trị cao

  • 6.6 Tổng kết

 • 8

  Chương 7: Một số ngành nghề mẫu

  • 1. Chuỗi email bán chảo

  • 2. Chuỗi email bán pate cho chó mèo

  • 3. Chuỗi email về xây dựng hệ thống kinh doanh

  • 4. Tổng kết

 • 9

  Chương 8:

  • 1. Ôn tập chuỗi email bán hàng