Nội dung khóa học

 • 1

  Phần 1: Tổng quan

  • Bài 1: Mindset trong bán hàng

  • Bài 2: Tư duy của người bán hàng thành công

 • 2

  Phần 2: Thu hút khách hàng tiềm năng

  • Bài 3: Quà tặng miễn phí

  • Bài 4: Chiến lược bể cá

  • Bài 5: Chiến lược đuổi theo tiền của bạn

  • Bài 6: Chiến lược lời giới thiệu

  • Bài 7: Cách trình bày 60s

  • Bài 8: Chiến lược vòng ảnh hưởng

  • Bài 9: Chiến lược tạo landing page

  • Bài 10: Nói chuyện trước công chúng

  • Bài 11: Tổng kết

 • 3

  Phần 3: Tăng tỉ lệ chốt sales

  • Bài 12: Chiến lược tăng tỉ lệ đặt cuộc hẹn

  • Bài 13: Nhóm tính cách khách hàng

  • Bài 14: Xây dựng mối quan hệ thân tình

  • Bài 15: Xác định chính xác nhu cầu khách hàng

  • Bài 16: Chuyển tính năng thành lợi ích

  • Bài 17: Xác định USP, điểm độc đáo trong bán hàng

  • Bài 18: 7 bước kể chuyện bán hàng

  • Bài 19: Chốt sales- đòn kết thúc

  • Bài 20: Xử lý sự từ chối

  • Bài 21: Tổng kết

 • 4

  Phần 4: Bí quyết tăng doanh số trên mỗi đơn hàng

  • Bài 22: Upsale

  • Bài 23: Downsale

  • Bài 24: Đóng gói sản phẩm

  • Bài 25: Nhân bản hệ thống bán hàng với chương trình Refferal

 • 5

  Phần 5: Chiến lược xây dựng Fan cuồng

  • Bài 26: Tổng quan về Raving Fan

  • Bài 27: Văn hóa Raving Fan

  • Bài 28: Bán nhiều hơn quảng cáo

  • Bài 29: Giúp khách hàng đạt được kết quả

  • Bài 30: Kinh doanh minh bạch

  • Bài 31: Đối xử với khách hàng tốt nhất

  • Bài 32: Người cho đi là người chiến thắng

  • Bài 33: Kết thúc

  • Bài 34: Tổng kết khóa học

  • Bài kiểm tra trắc nghiệm